Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

adres: ul. Biskupa Dominika 25, 81-049 Gdynia
tel: 586222222
e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl
www: www.zpsgdynia.pl

Forma

Program składa się z części szkoleniowej oraz dyżurów, podczas których do obowiązków wolontariuszy będzie należał pierwszy kontakt telefoniczny oraz osobisty z klientem, udzielanie pomocy informacyjnej klientom oraz wstępne rozpoznawanie sprawy.

Dla kogo

Absolwenci oraz studenci III, IV oraz V roku psychologii studiów jednolitych magisterskich lub absolwenci oraz studenci III roku 3,5 letnich studiów psychologii dla magistrów, którzy chcą poszerzyć wiedzę teoretyczną, zdobyć doświadczenie w pracy z ludźmi

Okres trwania

listopad 2019 - luty 2021 (16 m-cy)

Dni i godziny

80 godziny szkoleń, 270 godzin dyżurów interwencyjnych, regularny udział w superwizjach i zebraniach. Pełnienie dyżurów odbywa się od poniedziałku do niedzieli, w godz. 8.00-14.00 i 14.00-20.00

Warunki skorzystania

Osoby spełniające kryteria formalne, umawiane są na rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem Ośrodka, rozmowy będą umawiane w soboty i niedziele w terminach od 26.10.2019 r. do 17.11.2019 r.

Wskazówki

Harmonogram na rok 2019/2021:

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w programie odbędzie się 23.10.2019 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Ośrodka (wtedy też będzie można umówić się na rozmowę kwalifikacyjną). Osoby, które nie będą mogły pojawić się na spotkaniu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (58) 3546864, celem zgłoszenia chęci uczestniczenia w Programie i umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Aby studenci/absolwenci mogli efektywnie rozwijać praktyczne umiejętności pracy z ludźmi, należy przekazać im podstawy wiedzy niezbędnej do pracy w ośrodkach o profilu interwencyjnym. W celu przygotowania kandydatów do praktycznej części zajęć w Ośrodku, będą oni uczestniczyć w następujących szkoleniach, prowadzonych przez psychologów i terapeutów Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia:

1. Zajęcia integracyjne (23.11.2019, godz. 9-15)
2. Organizacja pracy OIK oraz SOW (24.11.2019, godz. 9-15)
3. Interwencja kryzysowa – specyfika oraz model pracy (07.12.2019, godz. 9-17)
4. Nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie cz. I (08.12.2019, godz.9-17)
5. Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Profil osoby doświadczającej oraz stosującej przemoc, przemoc wobec dzieci, formy pomocy rodzinie. Cz.1 (14.12.2019, godz. 9-17)
6. Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Profil osoby doświadczającej oraz stosującej przemoc, przemoc wobec dzieci, formy pomocy rodzinie. Cz.2 (15.12.2019, godz. 9-17)
7. Kryzys utraty i jego dynamika. (11.01.2020, godz. 9-17)
8. Instytucje pomocowe na terenie Gdyni – organizacja i zakres działania (12.01.2020, godz. 9-17)
9. Praca z klientem suicydalnym. (25.01.2020, godz. 9-17)
10. Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności (26.01.2020, godz.9-15)
11. Podsumowanie szkoleniowej części praktycznej oraz nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie cz.II (29.02.2020, godz. 9-15)

Więcej informacji otrzymasz dzwoniąc pod nr 58 622 22 22 lub pisząc na adres wik@zpsgdynia.pl