Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

adres: ul. Biskupa Dominika 25, 81-049 Gdynia
tel: 586222222
www: www.zpsgdynia.pl

Forma

Program składa się z części szkoleniowej oraz dyżurów, podczas których do obowiązków wolontariuszy będzie należał pierwszy kontakt telefoniczny oraz osobisty z klientem, udzielanie pomocy informacyjnej klientom oraz wstępne rozpoznawanie sprawy.

Dla kogo

Absolwenci oraz studenci III, IV lub V roku psychologii, którzy chcą poszerzyć wiedzę teoretyczną, zdobyć doświadczenie w pracy z ludźmi i rozwinąć swoje umiejętności nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie.

Okres trwania

listopad 2018 - luty 2020 (16 m-cy)

Dni i godziny

72 godziny szkoleń, 270 godzin dyżurów interwencyjnych, regularny udział w superwizjach i zebraniach. Pełnienie dyżurów odbywa się od poniedziałku do niedzieli, w godz. 8.00-14.00 i 14.00-20.00

Warunki skorzystania

Osoby spełniające kryteria formalne, umawiane są na rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem Ośrodka, rozmowy będą umawiane w soboty i niedziele w terminach od 27.10.2018 r. do 18.11.2018 r.

Wskazówki

Harmonogram na rok 2018/2020:

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w programie odbędzie się 22.10.2018 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Ośrodka (wtedy też będzie można umówić się na rozmowę kwalifikacyjną). Osoby, które nie będą mogły pojawić się na spotkaniu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (58) 3546864, celem zgłoszenia chęci uczestniczenia w Programie i umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Aby studenci/absolwenci mogli efektywnie rozwijać praktyczne umiejętności pracy z ludźmi, należy przekazać im podstawy wiedzy niezbędnej do pracy w ośrodkach o profilu interwencyjnym. W celu przygotowania kandydatów do praktycznej części zajęć w Ośrodku, będą oni uczestniczyć w następujących szkoleniach, prowadzonych przez psychologów i terapeutów Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia:

1. Zajęcia integracyjne (2
4.11.2018, godz. 9-15)
2. Organizacja pracy OIK oraz SOW (2
5.11.2018, godz. 9-15)
3. Interwencja kryzysowa – specyfika oraz model pracy (0
8.12.2018, godz. 9-17)
4. Nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie (
09.12.2018, godz.9-17)
5. Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Profil osoby doświadczającej oraz stosującej przemoc, przemoc wobec dzieci, formy pomocy rodzinie. Cz.1 (1
5.12.2018, godz. 9-17)
6. Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Profil osoby doświadczającej oraz stosującej przemoc, przemoc wobec dzieci, formy pomocy rodzinie. Cz.2 (1
6.12.2017, godz. 9-17)
7. Praca z klientem suicydalnym (1
2.01.2018, godz. 9-17)
8. Instytucje pomocowe na terenie Gdyni – organizacja i zakres działania (13.01.2018, godz. 9-15)
9. Kryzys utraty oraz jego dynamika (26.01.2019, godz. 9-17)
10. Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności ,
przypomnienie w zakresie organizacji pracy OIK, SOW (27.01.2018, godz.9-15)

Więcej informacji otrzymasz dzwoniąc pod nr 
58 622 22 22 lub pisząc na adres wik@zpsgdynia.pl