Program stażowy „Warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną”

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
e-mail: info@zpsgdynia.pl
www: zpsgdynia.pl

Forma

Trzy etapy stażowe składające się z: części teoretycznej opartej na formule paneli dyskusyjnych i warsztatów, części terenowej, odbywającej się w instytucjach związanych z pomocą społeczną w Gdyni oraz części praktycznej w Placówkach Wsparcia Dziennego

Dla kogo

Dla studentów i absolwentów pedagogiki i psychologii

Okres trwania

Program trwa około 3 miesiące. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W CHWILI OBECNEJ NIE PROWADZIMY REKRUTACJI.

Dni i godziny

W zależności od możliwości grupy, dostosowane do godzin pracy ZPS (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00; ok. 6 godz. dziennie)

Warunki skorzystania

Aby wziąć udział należy przesłać CV na adres mailowy wip@zpsgdynia.pl i odbyć wstępną rozmowę stażową w wyznaczonym przez koordynatora stażu terminie;

Przybliżony czas oczekiwania

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, W CHWILI OBECNEJ NIE ZNAMY TERMINU KOLEJNEJ REKRUTACJI. Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając CV na adres wip@zpsgdynia.pl

Wskazówki

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, W CHWILI OBECNEJ NIE ZNAMY TERMINU KOLEJNEJ REKRUTACJI.

Oferta skierowana jest dla studentów studiów I i II stopnia oraz absolwentów pedagogiki i psychologii