Program stażowy „Warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną”

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
e-mail: info@zpsgdynia.pl
www: zpsgdynia.pl

Forma

Trzy etapy stażowe składające się z: części teoretycznej opartej na formule paneli dyskusyjnych i warsztatów, części terenowej, odbywającej się w instytucjach związanych z pomocą społeczną w Gdyni oraz części praktycznej w Placówkach Wsparcia Dziennego

Dla kogo

Dla studentów i absolwentów pedagogiki i psychologii

Okres trwania

październik grudzień 2019

Dni i godziny

W zależności od możliwości grupy, dostosowane do godzin pracy ZPS (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00; ok. 6 godz. dziennie)

Warunki skorzystania

Aby wziąć udział należy przesłać CV na adres mailowy wip@zpsgdynia.pl i odbyć wstępną rozmowę stażową w wyznaczonym przez koordynatora stażu terminie;

Przybliżony czas oczekiwania

Do 18 października trwa rekrutacja do VII edycji programu stażowego. Informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr. 58 664 33 66 wew. 13 lub wysyłając CV na adres wip@zpsgdynia.pl

Wskazówki

Przewidywany termin rozpoczęcia VII edycji stażu to IV kwartał 2019r.

Oferta skierowana jest dla studentów studiów I i II stopnia oraz absolwentów pedagogiki i psychologii