Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne "Czerwona lampka"

Zespół Placówek Specjalistycznych

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
e-mail: info@zpsgdynia.pl
www: zpsgdynia.pl

Forma

Warsztaty grupowe stacjonarne

Dla kogo

Dla kobiet i mężczyzn

Ograniczenia wiekowe

od 18 r.ż

Okres trwania

2 dni

Dni i godziny

Sobota i niedziela, godz. 9.00-16.00

Warunki skorzystania

Odbycie wstępnej konsultacji indywidualnej telefonicznej z terapeutą prowadzącym grupę

Przybliżony czas oczekiwania

brak

Wskazówki


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni zaprasza na coroczne bezpłatne warsztaty psychologiczno - terapeutyczne „Czerwona lampka”, które są zorganizowane dla wszystkich chętnych mieszkańców Gdyni, chcących nauczyć się rozpoznawać i lepiej rozumieć swoje emocje oraz poprawić relacje rodzinne lub partnerskie. Spotkania kierowane są przede wszystkim do osób, które stosują zachowania konfliktowe lub przemocowe a chciałyby reagować w inny sposób.

Warsztaty prowadzi certyfikowany terapeuta Mariusz Wilk.

Zajęcia odbędą się stacjonarnie w dniach 25-26 wrzesień oraz 2-3 październik 2021 r. w godz. 9.00 - 16.00 w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 65.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na wybrany weekend do dnia 17 września br. pod nr tel. 58 354 68 64.

Udział w warsztatach może być poprzedzony telefoniczną rozmową wstępną.