Program Stażowy dla specjalizantów psychologii klinicznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

adres: ul. Biskupa Dominika 25, 81-049 Gdynia
tel: 586222222
e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl
www: www.zpsgdynia.pl

Forma

Praktyczna - wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie

Dla kogo

Dla studentów studiów podyplomowych na kierunku psychologia kliniczna; odbywających specjalizację z zakresu psychologii klinicznej

Okres trwania

Realizacja wymogów programu specjalizacji klinicznej

Dni i godziny

Do ustalenia z koordynatorem stażu

Warunki skorzystania

Skierowanie do odbycia stażu przez akredytowaną do przeprowadzania specjalizacji uczelnię

Wskazówki

Rekrutacja do programu stażowego odbywa się w trybie ciągłym. Zapraszamy chętne osoby do wysłania CV na poniższy adres. Aby uzyskać więcej informacji można kontaktować się z: Adrianną Janowicz 510245753 lub pspkliniczna@zpsgdynia.pl