Wsparcie dzieci realizujących obowiązek szkolny w domu

SPOT OGNISKO i SPOT LOG-IN

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel: 58 6643366 wew 13
e-mail: pwd@zpsgdynia.pl
www: zpsgdynia.pl
godz. otwarcia: 10:00- 18:00 (w okresie nauki szkolnej)

Forma

Praca w grupie

Dla kogo

Dzieci w wieku 6 - 13 lat, z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania

Ograniczenia wiekowe

6 - 18 lat

Okres trwania

od 27 stycznia 2020

Dni i godziny

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00, a w dni wolne od zajęć lekcyjnych (wakacje letnie, ferie zimowe itp.) w godz. 10:00- 16:00

Warunki skorzystania

Przyjęcie do grupy poprzedzają zapisy i konsultacje z kierownikiem SPOT LOGIN p. Martą Dzięcielską (tel. 58 664 33 66, 501 266 313)

Przybliżony czas oczekiwania

Rekrutacja całoroczna

Wskazówki

Warsztaty rozwojowe dla nowej grupy mają na celu rozwinięcie kompetencji i umiejętności społecznych tj. nawiązywanie relacji, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie. Dają możliwość wchodzenia w interakcje społeczne w bezpiecznych warunkach pod opieką dwóch wychowawców. Ważne jest dla nas, aby stworzone miejsce pozwoliło na podniesienie wiary we własne umiejętności i dało naszym wychowankom możliwość do otwierania się na to, co ważne w tym okresie rozwojowym, czyli przynależenie do grupy rówieśniczej, która zaakceptuje i będzie wsparciem w przeżywaniu i uczeniu się świata społecznego. Bez względu na trudności z jakimi będzie się mierzyć nasza młodzież: czy to będą zaburzenia lękowe, fobie społeczne, zachowania opozycyjno – buntownicze czy też inne trudności psychorozwojowe, jesteśmy gotowi na intensywna pracę i skupienie się na pozytywnych, mocnych stronach, które umożliwią zbudowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozwolą na integrację ze środowiskiem rówieśniczym