Program stażu zawodowego dla kształcących się psychoterapeutów par i rodzin

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
e-mail: info@zpsgdynia.pl
www: zpsgdynia.pl

Forma

Praktyczna - samodzielne prowadzenie psychoterapii systemowej

Dla kogo

Osoby, które ukończyły wyższe studia i kształcą się w zawodzie psychoterapeuty w zakresie prowadzenia systemowej terapii par i rodzin

Okres trwania

Rok

Dni i godziny

Piątek w godz.: 15.30-20.00

Warunki skorzystania

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest ukończenie min. 1 roku szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie prowadzenia systemowej terapii par i rodzin. Ukończone studia wyższe. Stażyści prowadzą samodzielnie psychoterapię pokierowanych par i rodzin w 2-osobowym zespole terapeutycznym. Każda para terapeutów prowadzi terapię maksymalnie 3 par/rodzin. Jedna sesja terapeutyczna trwa 1,5 h i odbywa się z częstotliwością raz na 3 tygodnie. Swoją pracę poddają regularnej superwizji w ramach uczestnictwa w Programie.

Wskazówki

Osoba do kontaktu: Karolina Talarczyk e-mail: psprodzinna@zpsgdynia.pl