Program stażowy dla kształcących się psychoterapeutów par i rodzin

Gdyński Ośrodek Stażowo-Terapeutyczny

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel: 510245753
e-mail: gost@zpsgdynia.pl
www: www.zpsgdynia.pl
godz. otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 -20:00

Forma

Praktyczna - samodzielne prowadzenie psychoterapii systemowej

Dla kogo

Osoby, które ukończyły wyższe studia i kształcą się w zawodzie psychoterapeuty w zakresie prowadzenia systemowej terapii par i rodzin

Okres trwania

Rok

Dni i godziny

Piątek w godz.: 15.30-20.00

Warunki skorzystania

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest ukończenie min. 1 roku szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie prowadzenia systemowej terapii par i rodzin. Ukończone studia wyższe. Stażyści prowadzą samodzielnie psychoterapię pokierowanych par i rodzin w 2-osobowym zespole terapeutycznym. Każda para terapeutów prowadzi terapię maksymalnie 3 par/rodzin. Jedna sesja terapeutyczna trwa 1,5 h i odbywa się z częstotliwością raz na 2 tygodnie. Swoją pracę poddają regularnej superwizji w ramach uczestnictwa w Programie.

Wskazówki

Rekrutujemy! Zbieramy zgłoszenia drogą mailową
Nie trzeba na program zgłaszać się w parze (choć można) - będziemy łączyć kandydatów na podstawie przeprowadzonych rozmów wstępnych.
Rekrutacja do programu stażowego odbywa się w trybie ciągłym. Zapraszamy chętne osoby do wysłania CV na poniższy adres. Więcej informacji można uzyskać także pod nr telefonu: 58 354 68 64. Osoba do kontaktu: Adrianna Janowicz e-mail: gost@zpsgdynia.pl

Program realizowany jest w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia działających przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Konsultacje psychoterapeutyczne prowadzone są w siedzibie OIK/SOW przy ul. Biskupa Dominika 25.