Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT KREATYWNI

adres: ul. Opata Hackiego 17, 81-211 Gdynia
tel: 513385495
e-mail: kontakt@kreatywni.ngo
www: www.kreatywni.ngo

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin, borykających się z problemami natury psychologicznej, wychowawczej i szkolnej

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania

Wskazówki

Po wstępnym  rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce.