Q samodzielności - wsparcie młodzieży usamodzielniającej się, wkraczającej w dorosłość

SPOT STARTER

adres: ul. Wejherowska 65, 81-589 Gdynia
tel: 58 6643366

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Młodzież w wieku 15 - 21 lat, z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, rodzin zastępczych oraz potrzebująca wsparcia w starcie w dorosłe życie

Ograniczenia wiekowe

15 - 21 lat

Okres trwania

cały rok

Dni i godziny

dwa razy w tygodniu, w godz. 17:00 - 19:00 lub 17:30 - 19:30

Warunki skorzystania

Przyjęcie do grupy poprzedzone konsultacją z wychowawcami

Przybliżony czas oczekiwania

rekrutacja w trybie ciągłym

Wskazówki

Starter realizuje program „Q samodzielności”. . Grupy są sprofilowane wiekowo. Program oferuje młodzieży korzystanie ze wsparcia indywidualnego. Celem zajęć grupowych jest: wzmocnienie sprawczości i odpowiedzialności młodzieży; umiejętność poruszania się na rynku pracy- warsztaty z doradztwa zawodowego; znajomość obszaru działań instytucji; efektywne gospodarowanie budżetem; przekazanie wiedzy z obszaru psychoedukacji seksualnej oraz rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.