Q samodzielności - wsparcie młodzieży usamodzielniającej się, wkraczającej w dorosłość

SPOT STARTER

adres: ul. Wejherowska 65, 81-589 Gdynia
tel: 507 432 619
e-mail: a.sobczuk@zpsgdynia.pl

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Młodzież w wieku 15 - 21 lat, z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, rodzin zastępczych oraz potrzebująca wsparcia w starcie w dorosłe życie

Ograniczenia wiekowe

15 - 21 lat

Okres trwania

cały rok

Dni i godziny

dwa razy w tygodniu, w godz. 17:00 - 19:00 lub 17:30 - 19:30

Warunki skorzystania

Przyjęcie do grupy poprzedzone konsultacją z wychowawcami

Przybliżony czas oczekiwania

Od 1 czerwca jesteśmy już otwarci dla Was. Organizujemy spotkania indywidualne i mini grupy oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ochrony osobistej i wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań drogą telefoniczną bądź ma

Wskazówki

Od 1 czerwca jesteśmy już otwarci dla Was. Organizujemy spotkania indywidualne i mini grupy oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ochrony osobistej i wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań drogą telefoniczną bądź mailową. W dalszym ciągu część działań odbywa się także onilne. Harmonogram spotkań dostępny u wychowawców. Starter realizuje program „Q samodzielności”. Grupy są sprofilowane wiekowo. Program oferuje młodzieży korzystanie ze wsparcia indywidualnego. Celem zajęć grupowych jest: wzmocnienie sprawczości i odpowiedzialności młodzieży; umiejętność poruszania się na rynku pracy- warsztaty z doradztwa zawodowego; znajomość obszaru działań instytucji; efektywne gospodarowanie budżetem; przekazanie wiedzy z obszaru psychoedukacji seksualnej oraz rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.