Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT Jasnej Gwiazdy

adres: ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia
tel: 603206971
e-mail: spot.jasnej.gwiazdy@fundacjamalybohater.pl, olga.p
godz. otwarcia: Aktualnie placówka nie prowadzi zajęć z grupami z powodu pandemii koronawirusa. W celu umówienia się na ekonsultacje indywidualne, e pogotowie lekcyjne lub inne przewidziane ofertą usługi prosimy o kontakt telefoniczny

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin, borykających się z problemami natury psychologicznej, wychowawczej i szkolnej

Okres trwania

przez cały rok

Dni i godziny

Prowadzimy pracę online

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania

Wskazówki

Po wstępnym  rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd.

Aktualizacja 3 XI 2020
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 (poz. 1917) zgodnie z pkt. 4 ("Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość") do odwołania nasz SPOT pracuje zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy spot.jasnej.gwiazdy@fundacjamalybohater.pl w celu umówienia spotkania online.