Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT „Północ"

adres: ul. Pułk. Dąbka 52, 81-107 Gdynia
tel: 512 392 358
e-mail: spot@gfis.pl
godz. otwarcia: godz 13-17/ godz. 15-19

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin, borykających się z problemami natury psychologicznej, wychowawczej i szkolnej

Okres trwania

przez cały rok

Dni i godziny

od poniedziałku do piątku w godz 13.00-17.00 (grupa młodsza) i 14.00- 18.00(Klub Młodzieżowy), wakacje i ferie w godz. 10-14

Warunki skorzystania

Wcześniejszy kontakt telefoniczny, następnie rozmowa kwalifikacyjna z osobą prowadzącą zajęcia

Wskazówki

Po wstępnym rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd.