Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT „Północ"

adres: ul. Pułk. Dąbka 52, 81-107 Gdynia
tel: 512 392 358

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin, borykających się z problemami natury psychologicznej, wychowawczej i szkolnej

Okres trwania

przez cały rok

Warunki skorzystania

Wcześniejszy kontakt telefoniczny

Wskazówki

Po wstępnym rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd.