Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT OGNISKO i SPOT LOG-IN

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
tel: 58 6643366 wew 13
e-mail: pwd@zpsgdynia.pl
www: zpsgdynia.pl
godz. otwarcia: 10:00- 18:00 (w okresie nauki szkolnej)

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin, borykających się z problemami natury wychowawczej, szkolnej, psychologicznej

Okres trwania

przez cały rok

Dni i godziny

W OBECNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE ODBYWAJĄ SIĘ ON-LINE. W zwykłym trybie zajęcia trwają od poniedziałku do piątku od 12 do 18, wakacje i ferie 10:00-16:00

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania; tel. 58 664 33 66

Przybliżony czas oczekiwania

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNEJ NIE MAMY MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA NOWYCH UCZESTNIKÓW.

Wskazówki

Po wstępnym rozeznaniu w sytuacji dziecka i rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej (przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów) m.in. w oparciu o:
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • warsztaty tematyczne
  • rozmowy/konsultacje indywidualne,
  • pomoc w nauce,
  • wsparcie specjalistów (psycholog, reintegrator rodzin)