Bezpłatne zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku 1 - 10 lat - Grupa Lokomotywa

SPOT STARTER

adres: ul. Wejherowska 65, 81-589 Gdynia
tel: 58 6643366

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne z psychologiem/pedagogiem

Dla kogo

Miejsce znajdzie się dla dzieci, które potrzebują kontaktu z grupą rówieśniczą. Rodzice w czasie zajęć mogą skorzystać z warsztatów Szkoły dla Rodziców.

Ograniczenia wiekowe

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat; młodsze dzieci przyjmowane są po wstępnej rozmowie z osobami prowadzącymi.

Okres trwania

Przez cały rok

Dni i godziny

Raz w tygodniu, w poniedziałki, w godzinach 17:00 – 19:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 58 664 33 66 wew. 12

Warunki skorzystania

Kwalifikacja do grupy - na podstawie rozmowy z osobą prowadzącą zajęcia.

Wskazówki

W czasie zajęć grupy Lokomotywa, rodzic/ opiekun może korzystać z z zajęć warsztatowych"Szkoły dla rodziców". Grupa Lokomotywa kontraktowana jest na okres trzech miesięcy.