Zajęcia rozwojowe wspierające więzi rodzica/opiekuna z dzieckiem – „ROŚNIE-MY!”

SPOT STARTER

adres: ul. Wejherowska 65, 81-589 Gdynia
tel: 58 6643366

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne z psychologiem.

Dla kogo

Dla wszystkich rodziców, w tym także opiekunów zastępczych, którzy szukają sposobów na umacnianie więzi z dzieckiem.

Ograniczenia wiekowe

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodzice i opiekunowie

Okres trwania

Przez cały rok

Dni i godziny

Raz w tygodniu przez 12 tygodni od godziny 17.00 – 18.00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 58 664 33 66.

Warunki skorzystania

Kwalifikacja do grupy - na podstawie rozmowy z osobą prowadzącą zajęcia.