Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT „Vitava” na Wiczlinie

adres: ul. Wiczlińska 93, 81-578 Gdynia
tel: 793 080 858
e-mail: swietlicawiczlino@wp.pl

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin, borykających się z problemami natury psychologicznej, wychowawczej i szkolnej

Okres trwania

przez cały rok

Dni i godziny

Od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania

Wskazówki

Po wstępnym  rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd.