Pomoc w nauce w placówce

SPOT Socjo

adres: ul. Cechowa 22, 81-301 Gdynia
tel: 664748137
e-mail: stow.perspektywa@wp.pl
godz. otwarcia: Od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00

Forma

Praca w grupie socjoterapeutycznej i konsultacje indywidualne dla rodziców/opiekunów i dzieci

Dla kogo

Dla dzieci borykających się z trudnościami w nauce

Okres trwania

w ciągu roku szkolnego

Dni i godziny

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania

Wskazówki

Po wstępnym rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd.;