Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT Mikołaj-Alternative

adres: ul. ul. św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
tel: 506231741
e-mail: projekty@bpmikolaj.pl
www: bpmikolaj.pl
godz. otwarcia: dostosowane do potrzeb

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin, borykających się z problemami natury psychologicznej, wychowawczej i szkolnej

Okres trwania

przez cały rok

Dni i godziny

Od poniedziałku do piątku od 13:00 do 18:30

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania

Wskazówki

Po wstępnym  rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd.