Pomoc w nauce w placówce

Zespół Placówek Specjalistycznych

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
e-mail: info@zpsgdynia.pl
www: zpsgdynia.pl

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla dzieci w wieku 6 - 18 lat borykających się z trudnościami w nauce

Okres trwania

w ciągu roku szkolnego

Dni i godziny

Od poniedziałku do piątku od 13:00 do 18:00

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania; tel. 58 664 33 66