SPOT Mikołaj-Alternative

adres:
ul. św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
tel:
506231741
e-mail:
projekty@bpmikolaj.pl
www:
bpmikolaj.pl
godz. otwarcia:
Poniedziałek-Czwartek 13.30-20.00
Placówka Wsparcia Dziennego o nazwie Spot Mikołaj - Alternative realizuje swoje zadanie w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawców w dzielnicy Gdynia Chylonia w terminie od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2024 roku. W ramach jej działań otoczone są dzieci, młodzież i ich rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. Pod opieką Placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa znajduje się 48 podopiecznych w wieku od 6 do 18 lat. Oferta zakłada realizację bezpłatnego programu z zakresu profilaktyki, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, edukację z zakresu socjoterapii, w tym działania wychowawcze, kulturalne, turystyczne, rekreacyjne i sportowe. Zajęcia prowadzone są w formie pracy projektowej i warsztatowej według autorskich pomysłów wychowawców w czterech grupach wiekowych, dostosowanych do potrzeb każdej z nich.

Lokalizacja

lokalizacja