SPOT Młodorośli

adres:
ul. Widna 8, 81-649 Gdynia
tel:
789296261
e-mail:
spot.mlodorosli@fundacjamlodorosli.pl
godz. otwarcia:
12-18
Oferta:
-40 miejsc dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat
-Zajęcia socjoterapeutyczne
-Pomoc w nauce
-Wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
-Zajęcia Treningu Umiejętności Wychowawczych
-Reintegrację rodzin
-Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależenień
-SPOT C@fe – kawiarenka internetowa, przeznaczona dla dzieci i seniorów
-Streetworking


Przyjdź, poznaj, zostań.

Prowadzimy nabór w trybie ciągłym. Zapraszamy do kontaktu!

Lokalizacja

lokalizacja