SPOT „Vitava” na Wiczlinie

adres:
ul. Wiczlińska 93, 81-578 Gdynia
tel:
796 521 428
e-mail:
swietlicawiczlino@wp.pl
www:
https://www.facebook.com/spotvitava
godz. otwarcia:
13:00-17:00
Placówka Wsparcia Dziennego SPOT na Wiczlinie. Po wstępnym rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd. Dla rodziców/opiekunów oferujemy wsparcie w postaci konsultacji indywidualnych ze specjalistami (pedagog, psycholog, socjoterapeuta), pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i budowaniu autorytetu w oczach dziecka. Dla dzieci zajęcia grupowe z elementami socjoterapii, konsultacje indywidualne ze specjalistami, pomoc w wypełnianiu obowiązków szkolnych w placówce. Dla całych rodzin warsztaty rodzinne pomagające w odbudowie więzy rodzinnych, rozwiązywaniu konfliktów oraz ukierunkowujące na konstruktywne spędzanie czasu wspólnego rodziny.

Lokalizacja

lokalizacja