Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT Familia 2

adres: ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia
tel: 504071418
godz. otwarcia: 14.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym, borykających się z problemami natury psychologicznej, wychowawczej i szkolnej

Okres trwania

od września do czerwca

Dni i godziny

Od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania

Wskazówki

Po wstępnym  rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd.