Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

adres: ul. Biskupa Dominika 25, 81-049 Gdynia
tel: 586222222
www: www.zpsgdynia.pl

Forma

Program składa się z części szkoleniowej oraz dyżurów, podczas których do obowiązków wolontariuszy będzie należał pierwszy kontakt telefoniczny oraz osobisty z klientem, udzielanie pomocy informacyjnej klientom oraz wstępne rozpoznawanie sprawy.

Dla kogo

Absolwenci oraz studenci III, IV lub V roku psychologii, którzy chcą poszerzyć wiedzę teoretyczną, zdobyć doświadczenie w pracy z ludźmi i rozwinąć swoje umiejętności nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie.

Okres trwania

listopad 2017 - luty 2019 (16 mcy)

Dni i godziny

72 godziny szkoleń, 270 godzin dyżurów interwencyjnych, regularny udział w superwizjach i zebraniach. Pełnienie dyżurów odbywa się od poniedziałku do niedzieli, w godz. 8.00-14.00 i 14.00-20.00

Warunki skorzystania

Osoby spełniające kryteria formalne, umawiane są na rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem Ośrodka, rozmowy będą umawiane w soboty i niedziele w terminach od 21.10.2017r do 19.11.2017r.

Wskazówki

Harmonogram na rok 2017/2019

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w programie odbędzie się 23.10.2017r o godzinie 18.00 w siedzibie Ośrodka.

Aby studenci/absolwenci mogli efektywnie rozwijać praktyczne umiejętności pracy z ludźmi, należy przekazać im podstawy wiedzy niezbędnej do pracy w ośrodkach o profilu interwencyjnym. W celu przygotowania kandydatów do praktycznej części zajęć w Ośrodku będą oni uczestniczyć w następujących szkoleniach prowadzonych przez psychologów i terapeutów Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia:

1. Zajęcia integracyjne (25.11.2017, godz. 9-15)
2. Organizacja pracy OIK oraz SOW (26.11.2017, godz. 9-15)                                                                                                                        3. Interwencja kryzysowa – specyfika oraz model pracy (09.12.2017, godz. 9-17)
4. Nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie (10.12.2017, godz.9-17)
5. Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Profil osoby doświadczającej oraz stosującej przemoc, przemoc wobec dzieci, formy pomocy rodzinie. Cz.1 (16.12.2017, godz. 9-17)
6. Wprowadzenie w problematykę przemocy w rodzinie. Profil osoby doświadczającej oraz stosującej przemoc, przemoc wobec dzieci, formy pomocy rodzinie. Cz.2 (17.12.2017, godz. 9-17)
7. Praca z klientem suicydalnym (13.01.2018, godz. 9-17)
8. Kryzys utraty oraz jego dynamika ( 14.01.2018, godz. 9-17)
9. Instytucje pomocowe na terenie Gdyni – organizacja i zakres działania (27.01.2018, godz. 9-15)
10. Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności (28.01.2018, godz.9-15)

Więcej informacji otrzymasz dzwoniąc pod nr 583546864 lub pisząc na adres wik@zpsgdynia.pl