Program stażowy „Warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną”

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

adres: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
www: zpsgdynia.pl

Forma

Trzy etapy stażowe składające się z: części teoretycznej opartej na formule paneli dyskusyjnych i warsztatów, części terenowej, odbywającej się w instytucjach związanych z pomocą społeczną w Gdyni oraz części praktycznej w Placówkach Wsparcia Dziennego

Dla kogo

Dla studentów i absolwentów pedagogiki

Okres trwania

kwiecień-czerwiec 2018

Dni i godziny

W zależności od możliwości grupy, dostosowane do godzin pracy ZPS (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00; ok. 6 godz. dziennie)

Warunki skorzystania

Aby wziąć udział należy przesłać CV na adres mailowy wip@zpsgdynia.pl i odbyć wstępną rozmowę stażową w wyznaczonym przez koordynatora stażu terminie;

Przybliżony czas oczekiwania

Do 31 marca trwa rekrutacja do VI edycji programu stażowego. Informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr. 58 6643366 lub wysyłając CV na adres wip@zpsgdynia.pl

Wskazówki

Po zakończeniu VI edycji stażu w 2018r. nie jest planowane rozpoczęcie kolejnej rekrutacji. Przewidywany termin rozpoczęcia VII edycji stażu to I kwartał 2019r.

Oferta skierowana jest dla studentów studiów I i II stopnia oraz absolwentów kierunków pedagogicznych.