Grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 1-3 lata

Stowarzyszenie "Perspektywa"

adres: ul. Cechowa 22, 81-301 Gdynia
tel: 664748137