Bezpłatne zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku 3 - 6 lat - Grupa Lokomotywa

SPOT STARTER

adres: ul. Wejherowska 65, 81-589 Gdynia
tel: 58 6643366

Forma

Praca w grupie i konsultacje indywidualne z psychologiem

Dla kogo

Miejsce znajdzie się dla dzieci, które zdaniem rodziców są gotowe do podjęcia próby spędzenia czasu bez nich oraz sygnalizują podstawowe potrzeby fizjologiczne.

Ograniczenia wiekowe

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat; młodsze dzieci przyjmowane są po wstępnej rozmowie z osobami prowadzącymi.

Okres trwania

Przez cały rok

Dni i godziny

Dwa razy w tygodniu, we wtorki i środy w godzinach 10:00 – 12:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 58 664 33 66.

Warunki skorzystania

Kwalifikacja do grupy - na podstawie rozmowy z osobą prowadzącą zajęcia.