Wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych

SPOT „Wesołe Buziaki”

adres: ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia
tel: 664 748 138

Forma

Praca w grupie socjoterapeutycznej i konsultacje indywidualne dla rodziców/opiekunów i dzieci

Dla kogo

Dla wszystkich gdyńskich rodzin, borykających się z problemami natury psychologicznej, wychowawczej i szkolnej

Okres trwania

w czasie roku szkolnego

Dni i godziny

poniedziałek 8-15, wtorek 8-14, środa 8-14, czwartek 12-17, piątk 8-14

Warunki skorzystania

Telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania

Wskazówki

Po wstępnym  rozeznaniu w sytuacji dziecka oraz rodziny realizowany jest plan wyjścia z sytuacji kryzysowej przy czynnym współudziale rodziców/opiekunów w oparciu o zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe, konsultacje indywidualne, pomoc w nauce itd.